-

De kaarsjes zijn altijd brandende......

Soms zijn de lasten van het leven te zwaar
Soms lukt niets meer..en voelt alles zo raar
Een moment van verlies..waar ik niet voor kies
Een moment van verwarring en onmacht
Dan pas is er een moment van stilte
Dan pas sta je even stil bij je leven
Een vracht vol verdriet angst en pijn
Een vracht van medeleven voor een ander.

Mag ik een moment van stilte.......

Lees deze woorden zacht in jezelf

Misschien is het vreemd dat ik hier ben.
Toch wil ik graag wat vragen
Mag ik troost en een gebaar van omarming
Mag ik kracht om verder te gaan, ondanks de onmacht
Mag ik naar behoefte de juiste energie
Mag ik kracht, moed en liefde voor een ander vragen (naam)
Mag ik een moment van stilte en rust
Mag ik de juiste inzichten op het juiste moment
Mag ik de wijsheid...om het verschil te weten..
Mag ik deze stilte als rust ervaren
Mag ik een moment van stilte-rust en troost

Tel: 0165-327343 - Mobiel: 06-34141605 - E-mail: mediumjosephine@kpnmail.nl