-

Eenzaam zijn onder velen

Eenzaam onder velen
Eenzaam heel alleen
Eenzaam door problemen
Eenzaam zijn als mens
Eenzaam en toch samen
Eenzaam zijn en onbegrepen
Eenzaam zijn als kind, puber en volwassene
Eenzaam voelbaar in lichaam en geest
Eenzaam en alleen door diepe dalen dwalen
Eenzaam zijn en alleen willen zijn
Eenzaam er niet mee om kunnen gaan, zoveel

Probeer deze gedachtenis om te zetten in positief denken, dan is vaak eenzaamheid te dragen. Je mag en kan er doorheen, vergezeld met stil geween. Probeer van jezelf te gaan leren houden. Wie van zichzelf houdt, kan van anderen gaan houden. In onze wereld is de liefde ver heen. Huil lach, en deel weer eens met die ander. Laten we even elkaar aan kijken, heel even maar, sla weer even die arm om elkaar heen, een omarming voor verwarming. Reik elkaar even een hand, een begrip, een innige band die is zo belangrijk voor onze wereld. Laten we samen een begin maken van een lange schakel, vol van: begrip – respect – vergeving – en veel liefde. Neem ieder mens zoals men is, en of zich voor doet mocht je echt niet op de zelfde lijn zitten. Zend hem je onvoorwaardelijke liefde, en ga heen. Probeer weer eens een mens te zien, als iemand die op deze aarde aanwezig is om ook zijn lessen te leren. De een is waarschijnlijk wat verder dan die ander, maar altijd mag en kan je wat leren van elkander. Oordeel en veroordeel niet te snel. Geef een ieder een eerlijke kans. Ga daarom altijd op zoek naar de waarheid, elke keer weer opnieuw, gelijke rechten, gelijke kansen, reik elkaar daarom even die hand. Die is zo belangrijk nu voor onze wereld. Laat elke handdruk een lichtpuntje zijn en blijven, deze vonk wordt onze vlam, vlam wordt liefdesvuur, in eindeloze levensduur. Mijn hand, uw hand, onze handen, een omarming voor verwarming.

Heel veel liefde, gezondheid en kracht, en misschien datgene wat u niet meer had verwacht. Dat eenzaamheid verdriet en pijn mogen wijken. Ons mens-zijn en ziel mag en kan zichzelf steeds weer opnieuw liefdevoller verrijken.

Was geschreven en gezien door mens en medium: “gewoon Josephine”

Die vanuit de geest zuiver en liefdevol geneest
Nu we het beter weten, mogen en kunnen we het beter doen !

Tel: 0165-327343 - Mobiel: 06-34141605 - E-mail: mediumjosephine@kpnmail.nl