-

Een gesprek van mens tot mens..uit..

Een tuin van gedachten vanuit de geest

Lieve mensen, richt je blik eens naar binnen, realiseer dat diep in jezelf vrede en echte liefde aanwezig is. Ga eerst dat geluk en die liefde eens in jezelf ontdekken. Maak eens een reis naar binnen, ook al brengt dat vaak pijn en verdriet met zich mee. Leer eerst het geluk in jezelf ontdekken, dat kan je dan uitstralen naar andere mensen, en ze gaan van je houden, met dezelfde intentie als wat je voor jezelf voelt. Anderen of 1 mens hoeft niet bij te dragen, zodat jij je gelukkig voelt. Eerst leren om alleen en met jezelf gelukkig te zijn. Zoek datgene wat je uiteindelijk zoekt en verwacht van een ander. Wanneer je het gevonden hebt kan een ander mens je echt gelukkig maken. Dan is er geen dwang, geen angst om te falen, je hart is dan al gelukkig, je kan en mag dan hogerop. Ruim alle oude dogma's op uit je leven, en begin opnieuw, zonodig elke dag weer, voel de kracht en het geloof in jezelf. Richt je glimlach naar binnen, en naar andere mensen. Voel de kracht en het geloof in jezelf, je mag er zijn. Je hebt als mens heel wat te bieden, je staat ervoor. Richt je leven in zoals jij dat wilt, ben niet afhankelijk van een ander mens, leef je eigen leven, voel wat je zelf voelt, weet wat je moet weten, geef wat je wilt en kan geven en niet meer en niet minder. Ben niet bang om te leven, leef zoals jij wilt, ieder in zijn eigen tempo: stap eens in en uit je tuin van gedachten. Ga eens opnieuw leren praten; zoals jij wilt, lachen; zo hard en zacht wanneer het je uitkomt. Zwijgen: omdat jij daar behoefte voor voelt. Leven: in de volgorde die jij zelf bepaalt. Roepen: omdat je iemand op dat moment nodig hebt. Huilen: omdat er binnenin je een verdriet woedt, huilen mag wanneer jij dat zelf wilt. Schelden: wanneer dat terecht en eerlijk is: vragen: dat staat vrij, dat maakt je vaak wijs, ben nooit bang om iets te vragen. Ook al doet het antwoord wel eens pijn. Je leert ervan. Een gesprek van mens tot mens, net zoals deze. Probeer je hart te ontdooien, al is het door anderen tot een ijsklomp gemaakt. Maak je hart fris en open als van een kind, en doorzichtig als het water van een heldere bron. Vraag om een edelmoedig hart dat door narigheden, niet overpeinst of naproeft. Een bekrompen hart is blij en vol liefde, een hart dat zijn eigen zwakheid kent, en meeleeft met andere. Een diep en dankbaar hart, dat ook het allerkleinste telt. Een hart vol liefde en vreugde, dat plaats maakt voor jezelf, maar ook voor anderen. Een krachtig hart dat door teleurstellingen niet verzwakt, en karig word uit spijt, dat door beproevingen niet verlamd word, en bij onverschilligheid niet moedeloos wordt. Vraag hiervoor elke dag om kracht om te gaan leven en overleven.


Josephine.

Tel: 0165-327343 - Mobiel: 06-34141605 - E-mail: mediumjosephine@kpnmail.nl