-

In het diepste verdriet daar vind je het…

In het diepste dal van je eenzaamheid…

In het diepste van je eigen pijn en verdriet…

In het diepste van de kern van je hart…

Daar ligt alles verborgen…

Daar vind je ook je eigen diepste onmacht…en kracht

Daar ligt je eigen waarheid, je eigen weten…

Mensen gaan en zoeken steeds maar door…

Maar vaak niet wetend waarnaar of waarvoor…

Soms mogen, of denken we het te vinden…

Snel aan de slag om te verkoppelen en verbinden…

Even rust, even niets…denkend het te hebben gevonden…

Dan weer terug op een zijpad van je eigen levensloop…

Naar verloop van tijd komt het gegeven…

Je gaat opnieuw door de diepste dalen en wegen…

Terug van een zijweg…veel geleerd, veel gezien…wijsheid

Dan door vaak een zijweg in te slaan…te mogen weten.

Dat het zo simpel is om verder te leven.

Je liep er eigenlijk diverse malen doorheen, langsheen, overheen.

Onze wereld bezit steeds meer intelligentie.

Maar steeds minder gevoel en liefde

We vernietigen hiermee de mensheid

Soms is het daarom nodig om soms alleen te zijn

Soms lange periodes…

Je krijgt dan ruimte en inzicht van je eigen levenspuzzel…

Daar ligt alle wijsheid in verborgen, innerlijke rust…

Daar vind je alle kracht om gelukkig te worden…

Probeer eerst gelukkig te zijn met jezelf alleen…

Het bewijs, jouw bewijs, ons bewijs, onze eigen waarheid…

De grootste openbaring is als je jezelf accepteert…

Je omgeving dat ook doet,

Neem mij zoals ik ben…dan doet het minder pijn…

De grootste kracht zit in het niets…een..gegeven…van beleven.

Pluk daarom de dag van vandaag en morgen.

Leef je leven, kijk en voel wat je daarvan door kan geven.

Uw…overlevingsgevecht is tevens uw geboorterecht.

Dit zijn uw, mijn onze wegen…

Vergezeld met de hoogste zegen…

Was geschreven en gezien, door gewoon “Josephine”

Tel: 0165-327343 - Mobiel: 06-34141605 - E-mail: mediumjosephine@kpnmail.nl